ponedjeljak, 9. studenoga 2009.

SEMINAR ZA BUDUĆE PODUZETNIKE


KAKO POSTATI PODUZETNIK?

Uz potporu Centra za izobrazbu općine Kreuzberg i financijsku pomoć Investicijske banke, Hrvatski svjetski kongres za Njemačku je u Berlinu po prvi puta organizirao Seminar za osnivanje poduzeća namijenjen Hrvatima Berlina. ...dalje


Nema komentara: